Wat bieden wij?

Ons Huis biedt logeer- en dagopvang van woensdag tot en met zondag en op de woensdagmiddag naschoolse opvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij hebben plek voor 8 logees per dag en hebben per dag ruimte voor opvang van 10 cliënten. Op een groep van 10 cliënten zijn altijd minimaal 2 teamleden ingezet. In de nachturen slaapt 1 teamlid op locatie bij de cliënten. Wij beschikken over een uitluistersysteem dat rechtstreeks is aangesloten op de slaapwacht. Naast woensdag tot en met zondag is het tevens mogelijk te logeren gedurende de vakanties. Onze dagopvang is hoofdzakelijk in de weekenden en gedurende de vakanties mogelijk. Tijdens de logeer- en dagopvang verzorgen wij uiteraard de maaltijden.

Wij werken vanuit een Zorgplan dat in gezamenlijkheid met u wordt opgesteld, waarin wij de wensen van u en uw kind vertalen in concrete afspraken.
Wij streven er naar, waar dat mogelijk is, de zelfredzaamheid van uw kind te vergroten en zo bij te dragen aan een groter zelfvertrouwen van uw kind.
Wij bieden een verantwoord activiteitenprogramma waarbij persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke integratie voorop staan. Het scheppen van evenwicht tussen activiteiten en rust vinden wij belangrijk. Om die reden worden er afwisselend activiteiten binnen- en buitenshuis aangeboden.
Onze cliënten kunnen onder andere buitenspelen, knutselen, koken, muziek maken en spelletjes doen. Tijdens schoolvakanties plannen wij altijd extra uitjes om uw kind een echt vakantiegevoel te geven. Logeren hoort een feestje te zijn.

Ons doel is uitstekende respijtzorg te verlenen aan de kinderen en jongeren die bij ons komen logeren. Zij hebben vaak speciale aandacht en zorg nodig en dit kan een zware taak zijn voor de ouders.
Wij bieden u een tijdelijke opvang uit de gezinssituatie, waardoor u op geplande momenten tijdelijk verlicht kunt worden van de dagelijkse zorg voor uw kind.

Hier kunt u lezen van andere ouders hoe zij onze zorg ervaren:
http://www.onshuisheemskerk.nl/recensies/

Uiteraard bent u altijd welkom om een afspraak te maken om bij ons te komen kijken.
U kunt ons bereiken ☏ 0251-245344

Wat is nodig om in Ons Huis te verblijven?

Voor opvang in Ons Huis is er een geldige indicatie en een PGB (PersoonsGebonden Budget) nodig.