Komend jaar is een spannend jaar, want we gaan nu toch echt bouwen aan onze zorgwoning.
Het adres is in ieder geval al bekend. Dat wordt Bartokstraat 33.

Komt het dan toch niet naast ons vertrouwde gebouw aan de Griegstraat?
Jawel hoor, maar vanwege de eigen ingang voor de zorgwoning aan de achterzijde heeft de woning als adres de Bartokstraat gekregen. Alle vergunningszaken zijn achter de rug. We mogen bouwen. De buurt is geïnformeerd evenals de geïnteresseerde ouders en we zijn nu doende met de selectie van de aannemer, die het geheel zal uitvoeren.

Daarnaast staat ons nog een spannende taak te wachten. We moeten een selectie maken uit de kandidaten voor de 8 plekken in onze nieuwe zorgwoning.
We hebben besloten dat we daarbij deskundige ondersteuning zullen inzetten. We hebben afspraken weten te maken met een uitstekende orthopedagoog, die op basis van gedegen (groeps)onderzoek ons zal adviseren wie we wel en wie we niet zullen toelaten op de nieuwe woonplek. Dat is een precair proces, waarbij niet alleen de beoogde bewoner zelf, maar ook de intgeractie met de overige bewoners een belangrijke rol zullen spelen.
We willen graag “op safe” zoals dat heet, om snelle teleurstellingen in het begin te voorkomen. We hebben inmiddels al een lijstje met gegadigden, maar er kunnen zich nog kandidaten aanmelden, die dan ook in het selectieproces zullen worden meegenomen. Kandidaten zijn bij voorkeur al 18 jaar (vanwege de Wajong uitkering) en beschikken over een PGB om de benodigde zorg te kunnen financieren.

Als u denkt: dat is absoluut iets voor mijn zoon/dochter; meldt u zich dan via info@onshuisheemskerk.nl bij ons aan.