Bestuur

De bestuursleden van de Stichting Ons Huis Heemskerk Respijtzorg ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.

Rob van Haarlem

Rob van Haarlem

Voorzitter

Ik ben Rob van Haarlem, inmiddels bijna 47 jaar getrouwd met Lammy en de trotse vader van Manon en Remco en opa van vijf prachtige kleinkinderen. Het grootste deel van mijn werkzame leven heb ik als manager gewerkt in de automatisering en op het vlak van organisatie. Daarnaast heb ik mij altijd erg ingespannen in vrijwilligers- en verenigingswerk. Voor zover je “besturen” een hobby kunt noemen is dat wel mijn voornaamste hobby. Ik heb nogal wat voorzittersfuncties vervuld en doe dat nog steeds. Toen ik eind 2013 betrokken raakte bij Ons Huis dat met sluiting bedreigd werd voelde ik mij onmiddellijk aangetrokken door het ongelooflijke enthousiasme en betrokkenheid die Renate en Annet en de overige teamleden uitstralen. Het is een feestje om een bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding en sterker nog de groei en uitbouw van Ons Huis, dat zo’n belangrijke bijdrage levert aan de zorg voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Het vervult mij nog steeds met trots dat ik voorzitter ben geworden van stichting Ons Huis Heemskerk, respijtzorg. Ik hoop daarom, samen met mijn medebestuurders, nog vele jaren mijn bijdrage daaraan te kunnen leveren.

Bart van Rixel

Bart van Rixel

Secretaris

Mijn naam is Bart van Rixel en ik ben betrokken geraakt bij Ons Huis vlak na de oprichting in de jaren negentig. Wij hebben onze dochter Jennifer vanaf de oprichting tot aan december 2014 regelmatig laten logeren in Ons Huis. Als ouder van een dochter met een beperking weet ik hoe belangrijk het is om af en toe even je handen vrij te hebben en niet te hoeven zorgen, ook al doe je dat met veel liefde en overtuiging. Logeren is een noodzakelijke aanvulling op het zorgaanbod om je gezinsleven te laten functioneren. Samen met mijn vrouw Monique zijn wij de initiatiefnemers van een ander project, Achter de Duinen, waar Jennifer samen met vijf andere bewoners nu een vaste woonplek hebben gevonden. Logeren bij Ons Huis voor onze dochter is daarom niet meer noodzakelijk. Als bestuurder wil ik graag dat Ons Huis een plek blijft bieden voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking die voelt als thuis. Samen met mijn medebestuurders en het hele team zetten wij ons in om dat te continueren. Dit doe ik met veel plezier. Dus wees welkom in Ons Huis, waar logeren echt een feestje is!

Manon van Haarlem

Manon van Haarlem

Adviseuse van Bestuur

Mijn naam is Manon van Haarlem, getrouwd, en trotse moeder van 3 zonen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Key Accountmanager.
Eind 2013 heb ik het team ondersteund bij de doorstart van Stichting Ons Huis Heemskerk respijtzorg dat door de grote stichting Philadelphia werd gesloten als zijnde een verliesgevend onderdeel. Samen met de rest van het bestuur heb ik zeer intensieve maanden doorgemaakt om ervoor te zorgen dat wij de sluiting konden voorkomen en zij konden blijven bestaan. Dat is zoals bekend gelukkig succesvol verlopen en het gaat fantastisch!
Het team van Ons Huis bestaat stuk voor stuk uit lieve, betrokken, ervaren en hardwerkende meiden en dames en ik ben dan ook reuze trots om daar onderdeel van te mogen uitmaken. Als ik zie waar we staan; een jaar na onze verzelfstandiging, is het werkelijk bijzonder: het gaat beter dan ooit en de energie en plannen zijn groots. Zo gaan we nu onderzoeken of we naast het logeerhuis ook een woonvorm kunnen realiseren. Ik hoop dat ik nog lang betrokken kan blijven omdat dit de dingen zijn in het leven waar het werkelijk om draait: zorgen voor elkaar en je uiterste best doen dat zo goed mogelijk en met heel veel liefde te doen!

Cyp van Rijn

Cyp van Rijn

Penningmeester

Ik ben Cyp van Rijn, al weer 56 jaar getrouwd met Rosalie Rozeman en trotse vader van twee zonen en twee kleinzonen. Ik heb gewerkt als researchmanager bij Shell en na mijn vroegtijdige pensionering als adviseur in het bedrijfsleven en als lector bij een Master cursus in Asset Management op de Hogeschool van Utrecht. Leo Boon was een goede vriend van mij die ik nog steeds mis. Het was zijn wens dat ik zijn taken als penningmeester bij de Stichting Ons Huis op me zou nemen. Ik raakte direct onder de indruk van het enthousiasme, kennis en inzicht van mijn medebestuursleden en het team.

Naast mijn baan bij Shell heb ik in besturen gezeten van de jongerenvereniging de Musketiers en de Cees de Goede Stichting voor lager onderwijs. Ik heb aan mijn vrouw een geweldige praatpaal als het gaat om meervoudig gehandicapte kinderen; zij komt uit het onderwijs, was hoofd van een BLO school en 35 jaar sociaal begeleidster bij brandwond patiënten. Met die kennis hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de, in de toekomst, twee stichtingen die zich inzetten voor Uw kind!

In memoriam Leo Boon

In memoriam Leo Boon

Penningmeester 06-02-2017 †